Tin Tức

Những thủ tục nghiệm thu cần biết về PCCC

Những thủ tục nghiệm thu về PCCC đối với một sự dự án và công trình, phương tiện giao thông cơ giới sẽ có những yêu cầu đặc biệt và đảm bảo an toàn theo những quy định về PCCC tại phụ lục thứ IV ban hành và kèm theo nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 của chính phủ.

Những thủ tục nghiệm thu cần biết về PCCC

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp văn bản thông báo và hồ sơ nghiệm thu về PCCC cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo và hồ sơ nghiệm thu gửi kèm.

Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

 • Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, gồm: kiểm tra nghiệm thu hồ sơ và kiểm tra nghiệm thu thực tế tại công trình.
 • Bước 4: Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu để nhận kết quả.

Những thủ tục nghiệm thu cần biết về PCCC

B. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Tiến hành nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại công trình và làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

C. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ

* Thành phần theo quy định tại khoản b Điều 17 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính Phủ:

 • Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

Những thủ tục nghiệm thu cần biết về PCCC

 • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;
 • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
 • Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

* Số lượng: 01 (một) bộ.

D. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

E. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Những thủ tục nghiệm thu cần biết về PCCC

Đặc biệt các chủ đầu tư dự án, những công trình và chủ phương tiện giao thông cơ giới phải yêu cầu đặc biệt đảm bảo an toàn về PCCC do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thẩm duyệt

G. CƠ QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

H. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, hoặc văn bản kiến nghị khắc phục các tồn tại về PCCC.

I. LỆ PHÍ

Không.

K. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

M. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button