Dịch Vụ

Công Việc Mỗi Ngày Mà Kế Toán Bán Hàng Cần Làm

Công việc của kế toán bán hàng là làm gì?

Hàng ngày

Công Việc Mỗi Ngày Mà Kế Toán Bán Hàng Cần Làm
Các công việc mà kế toán bán hàng cần phải làm
  • Thống kê, rà soát lại các chứng từ có liên quan như bảng báo giá, đơn hàng, hợp đồng, những phiếu xuất – nhập hàng hóa, v..v từ đó ghi chép vào sổ sách kế toán, cập nhật lên phần mềm, đễ dễ dang hơn khi quản lý về giá, đơn hàng và hợp đồng
  • Kiểm tra chứng từ, số lượng thực xuất, giá bán sản phẩm và thông tin khác theo quy định đơn vị để lập và gửi hóa đơn cho khách hàng.
  • Phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) làm căn cứ ghi nhận vào sổ sách liên quan.
  • Quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng… để đảm bảo bán hàng theo đúng chính sách và ghi nhận doanh thu phù hợp.
  • Nhiệm vụ kế toán bán hàng cần lập bàng chi tiết về hóa đơn theo ngày, tháng quý, sử dụng tính toán để tính chính xác doanh thu, các loại thúe GTGT của hàng hóa và các dịch vụ có liên quan.
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu xuất, tồn kho với thủ kho vào cuối ngày.
  • Quản lý chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
  • Quản lý công nợ, đốc thúc công nợ trong trường hợp doanh nghiệp không có kế toán công nợ riêng.
  • Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bán hàng.
  • Hỗ trợ công việc, liên kết số liệu với kế toán phần hành có liên quan.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: gms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)
Back to top button